دفتر مرکزی : 02122271113
واتس اپ : 09196210924
آدرس ایمیل : info@faradid.com


الآن بهتون میگم...

ناموجود
آماده ارسال A72 8/256GB (Open Box - B)

جهت مشاهده تصاویر دستگاه جعبه باز (open box)، روی عکس محصول کلیک کنید. جعبه این دستگاه یکبار توسط کارشناسان مخابرات هنگام ورود به کشور باز شده و جهت بررسی تماس‌های ضروری یکبار با سیم کارت تست شده‌ است. این دستگاه‌ فاقد شیرینک روی جعبه می‌باشد اما دارای برچسب پلمپ می‌باشد. امکان وجود اثر انگشت و یا جابجایی سلفون پلاستیکی گوشی موبایل می‌باشد. دستگاه گوشی موبایل کاملا سالم بوده و شامل کلیه متعلقات می‌باشد.


ناموجود
آماده ارسال A72 8/128GB (Open Box - B)

جهت مشاهده تصاویر دستگاه جعبه باز (open box)، روی عکس محصول کلیک کنید. جعبه این دستگاه یکبار توسط کارشناسان مخابرات هنگام ورود به کشور باز شده و جهت بررسی تماس‌های ضروری یکبار با سیم کارت تست شده‌ است. این دستگاه‌ فاقد شیرینک روی جعبه می‌باشد اما دارای برچسب پلمپ می‌باشد. امکان وجود اثر انگشت و یا جابجایی سلفون پلاستیکی گوشی موبایل می‌باشد. دستگاه گوشی موبایل کاملا سالم بوده و شامل کلیه متعلقات می‌باشد.


ناموجود
آماده ارسال A52 8/256GB (Open Box - B)

جهت مشاهده تصاویر دستگاه جعبه باز (open box)، روی عکس محصول کلیک کنید. جعبه این دستگاه یکبار توسط کارشناسان مخابرات هنگام ورود به کشور باز شده و جهت بررسی تماس‌های ضروری یکبار با سیم کارت تست شده‌ است. این دستگاه‌ فاقد شیرینک روی جعبه می‌باشد اما دارای برچسب پلمپ می‌باشد. امکان وجود اثر انگشت و یا جابجایی سلفون پلاستیکی گوشی موبایل می‌باشد. دستگاه گوشی موبایل کاملا سالم بوده و شامل کلیه متعلقات می‌باشد.


ناموجود
آماده ارسال A52 8/128GB (Open Box - B)

جهت مشاهده تصاویر دستگاه جعبه باز (open box)، روی عکس محصول کلیک کنید. جعبه این دستگاه یکبار توسط کارشناسان مخابرات هنگام ورود به کشور باز شده و جهت بررسی تماس‌های ضروری یکبار با سیم کارت تست شده‌ است. این دستگاه‌ فاقد شیرینک روی جعبه می‌باشد اما دارای برچسب پلمپ می‌باشد. امکان وجود اثر انگشت و یا جابجایی سلفون پلاستیکی گوشی موبایل می‌باشد. دستگاه گوشی موبایل کاملا سالم بوده و شامل کلیه متعلقات می‌باشد.


ناموجود
آماده ارسال A52 8/128GB (Open Box - B)

جهت مشاهده تصاویر دستگاه جعبه باز (open box)، روی عکس محصول کلیک کنید. جعبه این دستگاه یکبار توسط کارشناسان مخابرات هنگام ورود به کشور باز شده و جهت بررسی تماس‌های ضروری یکبار با سیم کارت تست شده‌ است. این دستگاه‌ فاقد شیرینک روی جعبه می‌باشد اما دارای برچسب پلمپ می‌باشد. امکان وجود اثر انگشت و یا جابجایی سلفون پلاستیکی گوشی موبایل می‌باشد. دستگاه گوشی موبایل کاملا سالم بوده و شامل کلیه متعلقات می‌باشد.


ناموجود
آماده ارسال (Open Box - B) (5G) A52s 8/256GB

جهت مشاهده تصاویر دستگاه جعبه باز (open box)، روی عکس محصول کلیک کنید. جعبه این دستگاه یکبار توسط کارشناسان مخابرات هنگام ورود به کشور باز شده و جهت بررسی تماس‌های ضروری یکبار با سیم کارت تست شده‌ است. این دستگاه‌ فاقد شیرینک روی جعبه می‌باشد اما دارای برچسب پلمپ می‌باشد. امکان وجود اثر انگشت و یا جابجایی سلفون پلاستیکی گوشی موبایل می‌باشد. دستگاه گوشی موبایل کاملا سالم بوده و شامل کلیه متعلقات می‌باشد.


ناموجود
آماده ارسال Note 9 Pro 6/64GB (Open Box - B)

جهت مشاهده تصاویر دستگاه جعبه باز (open box)، روی عکس محصول کلیک کنید. جعبه این دستگاه یکبار توسط کارشناسان مخابرات هنگام ورود به کشور باز شده و جهت بررسی تماس‌های ضروری یکبار با سیم کارت تست شده‌ است. این دستگاه‌ فاقد شیرینک روی جعبه می‌باشد اما دارای برچسب پلمپ می‌باشد. امکان وجود اثر انگشت و یا جابجایی سلفون پلاستیکی گوشی موبایل می‌باشد. دستگاه گوشی موبایل کاملا سالم بوده و شامل کلیه متعلقات می‌باشد.


ناموجود
آماده ارسال Note 10 pro 8/128GB (Open Box - B)

جهت مشاهده تصاویر دستگاه جعبه باز (open box)، روی عکس محصول کلیک کنید. جعبه این دستگاه یکبار توسط کارشناسان مخابرات هنگام ورود به کشور باز شده و جهت بررسی تماس‌های ضروری یکبار با سیم کارت تست شده‌ است. این دستگاه‌ فاقد شیرینک روی جعبه می‌باشد اما دارای برچسب پلمپ می‌باشد. امکان وجود اثر انگشت و یا جابجایی سلفون پلاستیکی گوشی موبایل می‌باشد. دستگاه گوشی موبایل کاملا سالم بوده و شامل کلیه متعلقات می‌باشد.


ناموجود
آماده ارسال Note 10 pro 8/128GB (Open Box - B)

جهت مشاهده تصاویر دستگاه جعبه باز (open box)، روی عکس محصول کلیک کنید. جعبه این دستگاه یکبار توسط کارشناسان مخابرات هنگام ورود به کشور باز شده و جهت بررسی تماس‌های ضروری یکبار با سیم کارت تست شده‌ است. این دستگاه‌ فاقد شیرینک روی جعبه می‌باشد اما دارای برچسب پلمپ می‌باشد. امکان وجود اثر انگشت و یا جابجایی سلفون پلاستیکی گوشی موبایل می‌باشد. دستگاه گوشی موبایل کاملا سالم بوده و شامل کلیه متعلقات می‌باشد.


ناموجود
آماده ارسال (Open Box - B) (5G) Poco F3 8/256GB

جهت مشاهده تصاویر دستگاه جعبه باز (open box)، روی عکس محصول کلیک کنید. جعبه این دستگاه یکبار توسط کارشناسان مخابرات هنگام ورود به کشور باز شده و جهت بررسی تماس‌های ضروری یکبار با سیم کارت تست شده‌ است. این دستگاه‌ فاقد شیرینک روی جعبه می‌باشد اما دارای برچسب پلمپ می‌باشد. امکان وجود اثر انگشت و یا جابجایی سلفون پلاستیکی گوشی موبایل می‌باشد. دستگاه گوشی موبایل کاملا سالم بوده و شامل کلیه متعلقات می‌باشد.


ناموجود
آماده ارسال (Open Box - B) Poco M3 4/64GB

جهت مشاهده تصاویر دستگاه جعبه باز (open box)، روی عکس محصول کلیک کنید. جعبه این دستگاه یکبار توسط کارشناسان مخابرات هنگام ورود به کشور باز شده و جهت بررسی تماس‌های ضروری یکبار با سیم کارت تست شده‌ است. این دستگاه‌ فاقد شیرینک روی جعبه می‌باشد اما دارای برچسب پلمپ می‌باشد. امکان وجود اثر انگشت و یا جابجایی سلفون پلاستیکی گوشی موبایل می‌باشد. دستگاه گوشی موبایل کاملا سالم بوده و شامل کلیه متعلقات می‌باشد.


ناموجود
آماده ارسال (Open Box - B) Poco M3 4/128GB

جهت مشاهده تصاویر دستگاه جعبه باز (open box)، روی عکس محصول کلیک کنید. جعبه این دستگاه یکبار توسط کارشناسان مخابرات هنگام ورود به کشور باز شده و جهت بررسی تماس‌های ضروری یکبار با سیم کارت تست شده‌ است. این دستگاه‌ فاقد شیرینک روی جعبه می‌باشد اما دارای برچسب پلمپ می‌باشد. امکان وجود اثر انگشت و یا جابجایی سلفون پلاستیکی گوشی موبایل می‌باشد. دستگاه گوشی موبایل کاملا سالم بوده و شامل کلیه متعلقات می‌باشد.


ناموجود
آماده ارسال (Open Box - B) Poco M3 4/128GB

جهت مشاهده تصاویر دستگاه جعبه باز (open box)، روی عکس محصول کلیک کنید. جعبه این دستگاه یکبار توسط کارشناسان مخابرات هنگام ورود به کشور باز شده و جهت بررسی تماس‌های ضروری یکبار با سیم کارت تست شده‌ است. این دستگاه‌ فاقد شیرینک روی جعبه می‌باشد اما دارای برچسب پلمپ می‌باشد. امکان وجود اثر انگشت و یا جابجایی سلفون پلاستیکی گوشی موبایل می‌باشد. دستگاه گوشی موبایل کاملا سالم بوده و شامل کلیه متعلقات می‌باشد.


ناموجود
آماده ارسال Redmi 9T 4/128GB (Open Box - B)

جهت مشاهده تصاویر دستگاه جعبه باز (open box)، روی عکس محصول کلیک کنید. جعبه این دستگاه یکبار توسط کارشناسان مخابرات هنگام ورود به کشور باز شده و جهت بررسی تماس‌های ضروری یکبار با سیم کارت تست شده‌ است. این دستگاه‌ فاقد شیرینک روی جعبه می‌باشد اما دارای برچسب پلمپ می‌باشد. امکان وجود اثر انگشت و یا جابجایی سلفون پلاستیکی گوشی موبایل می‌باشد. دستگاه گوشی موبایل کاملا سالم بوده و شامل کلیه متعلقات می‌باشد.


A03 4/64GB 3,570,000 تومان
3,570,000 تومان
آماده ارسال
A03 Core 2/32GB 2,640,000 تومان
2,640,000 تومان
آماده ارسال
(5G) A73 8/256GB 14,030,000 تومان
14,030,000 تومان
آماده ارسال
(5G) A53 8/256GB 11,730,000 تومان
11,730,000 تومان
آماده ارسال

سبد خرید شما

0
{{item.title}}
{{item.subtitle}}
{{item.total|number}} تومان
تعداد را بنویسید. بیش‌تر از 0 بنویسید. کم‌تر از {{item.product.variant.max + 1}} بنویسید.
قیمت کل
{{model.subtotal|number}} تومان

قیمت فوق با احتساب 9% ارزش افزوده می‌باشد


موبایل و سبد موبایل

گوشی موبایل هوشمند (اسمارت فونsmart phone) دستاورد برجسته تکنولوژی در عصر دیجیتال برای بشریت بود؛ چه بخواهیم و چه نخواهیم باید قبول کنیم که عرضه گوشی های موبایل هوشمند (اسمارت فون – smart phone) یکی از پارامترهای مهم عصر دیجیتال و پیشرفت تکنولوژی است . گوشی های هوشمند، ارتباط انسانها را به کلی تحت تاثیر قرارداده اند و سطح آگاهی جامعه را از اخبار و ارتباطات در دنیا به طور کامل متحول کرده اند. گوشی های موبایل هوشمند در کنار انقلاب دات کام و ورود به عصر اطلاعات و دیجیتال را میتوان نقطه عطف پیچیدگی زندگی دیجیتالی انسانها نامید. با پیشرفت تکنولوژی و رشد چشم گیر توجه مردم به گوشی های موبایل، این پدیده های دیجیتالی دچار تغییر و تحولات اساسی شده اند و هر سال نیز بر این تغییرات بنیادین افزوده می شود. از تغییرات چشم گیر در سرعت پردازنده گوشی های موبایل گرفته تا قدرتمند شدن قابلیت عکس برداری و فیلم برداری آنها و همینطور اضافه شدن ده ها و صدها و هزاران امکان نرم افزاری و سخت افزاری دیگر در قالب اپلیکیشن های موبایلی و یا سخت افزارهای هوشمند درون گوشی های موبایل هوشمند. امروزه گوشی های موبایل، عضو جدا نشدنی ارتباطات اجتماعی است و خرید گوشی موبایل هوشمند مناسب نیاز و کاربری، میتواند یکی از مهمترین تصمیمات تکنولوژیکی انسانها در هنگام خرید گوشی موبایل باشد.

قیمت گوشی

قیمت گوشی موبایل از پرطرفدارترین کلیدواژه های همکاران موبایل در مراجعه به فرادید است. فرادید روزانه قیمت گوشی را برای سراسر کشور در ساعت 12 ظهر منتشر کرده و برای مشتریان خود در واتس اپ و کانال تلگرام قیمت موبایل هم ارسال می کند. 

قیمت گوشی سامسونگ

قیمت گوشی سامسونگ با قیمت دلار و موجودی بازار در نوسان است. با این وجود فرادید همواره تلاش خود را می کند تا قیمت به روز گوشی سامسونگ را هر روزه به صورت آنلاین ارائه کند. همچنین شما می توانید قیمت گوشی شیائومی و قیمت گوشی های شیائومی را در فرادید چک کنید.

خرید گوشی موبایل

خرید گوشی موبایل و همینطور خرید عمده گوشی موبایل اصلا کار ساده ای نیست. انتخاب بین دو یا چند گوشی موبایل هوشمند نیازمند داشتن سواد تکنولوژیکی است. در حداقل نیازمندی ها فرد باید بتواند بین مشخصات متنوع و مختلف گوشی های موبایل قدرت تشخیص داشته باشد. با فرض اینکه دانش تکنولوژیکی خوبی داریم و درکنار آن میتوانیم به خوبی گزینه های مختلف و  امکانات متفاوت را بررسی و انتخاب کنیم باید این مساله را نیز بدانیم که تنوع گوشی های موبایل هوشمند نیز اصلا کم تعداد نیست و برای انتخاب و خرید عمده یا تک گوشی موبایل مناسب، نیاز داریم تا تعداد قابل توجهی گوشی موبایل را مورد بررسی و مقایسه قرار دهیم.

خرید گوشی موبایل (خرید عمده گوشی موبایل - خرید سبد موبایل) مساله مهمی است و انتخاب مناسب ترین گوشی موبایل، مهمتر! خوشبختانه امروزه برای مساله مهم خرید گوشی موبایل، امکانات متنوعی توسعه داده شده است. از مهمترین این امکاناتِ تسهیل کننده‌ی پروسه خرید گوشی موبایل هوشمند، فروشگاه های اینترنتی است.فروشگاه آنلاین خرید گوشی موبایل این امکان را به شما می دهد تا بدون کمترین دردسر، دامنه متنوعی از گوشی های هوشمند را مورد بررسی و مقایسه قرار دهید. مشخصات گوشی های موبایل را مطالعه کنید و با بررسی آنها با یکدیگر، ریسک تصمیم گیری خود را حداقل کنید.

قیمت گوشی موبایل

قیمت گوشی موبایل دامنه وسیعی دارد. امروزه با افزایش قیمت دلار قیمت برخی از گوشی های موبایل در حد قیمت یک کامپیوتر شخصی یا یک لپ تاپ است. طبقه بندی شکل گرفته در مورد قیمت عمده یا تک فروشی گوشی های موبایل عرضه شده در بازار موبایل ایران به صورت زیر است:

 1. گوشی های پرچمدار:

گوشی های پرچم دار به گوشی های موبایلی اطلاق می شود که معمولا جزو باکیفیت ترین، جدیدترین و برترین و گرانترین گوشی های موبایل هوشمند در هر دوره هستند. البته که با پیشرفت روزانه تکنولوژی و سخت افزار، نسل گوشی های پرچم دار بازار موبایل ایران چندان ماندگار و وفادار به گوشی های خاصی نیست. اما گوشی های پرچم دار هر دوره زمانی، معمولا دارای نوآوری های منحصر به فرد و ویزه ای هستند که آنها را از دیگر گوشی های هوشمند متمایز میکند. برای انتخاب گوشی های پرچمدار بازار نمیتوان توجه و تاکید را بر روی تنها یک قابلیت گوشی موبایل گذاشت اما در صورتیکه اکثر امکانات و قابلیت های یک گوشی هوشمند، از حد متوسط آن بالاتر باشد احتمال اینکه آن موبایل، در رده گوشی موبایل پرچمدار قرار بگیرد بالاست. از مهمترین برند های دارای گوشی های پرچم دار در بازار ایران می توان به برخی از گوشی های موبایل سامسونگ، گوشی موبایل اپل (آیفون)، گوشی موبایل شیائومی، گوشی موبایل هواوی اشاره کرد. 

قیمت گوشی موبایل پرچمدار در بازار ایران معمولا بسیار متفاوت تر از گوشی های میانرده  واقتصادی است. همچنین نرخ و نوسانات قیمت دلار و ارز نیز بر این اختلاف دامن میزند و گاه قیمت یک گوشی موبایل پرچمدار به اعداد و ارقام عجیبی میرسد. به همین دلیل دانستن قیمت دقیق گوشی یا قیمت لحظه ای گوشی و همینطور دانستن آخرین قیمت گوشی موبایل یا قیمت روز گوشی های موبایل از اهمیت بالایی برخوردار است. اما به هر حال با تمام این احوالات این نوع از گوشی های هوشمند دارای طرفداران پر و پا قرص خود است که چندان حساس به قیمت نیستند و یا مایلند هر طور که شده یکی از این گوشی های پرچم دار را داشته باشند.

 1. گوشی میان رده:

گوشی های موبایل میان رده همان طور که از نامشان پیداست، گوشی های با قابلیت متوسطی هستند که در بازار موبایل ایران وجود دارند. این گوشی ها که معمولا خواهان بیشتری هم دارند، قابلیت های به نسبت خوبی دارند اما همچون گوشی های پرچم دار نیستند. عمده تمرکز تولیدکنندگان گوشی های میان رده، پوشش دهی به امکانات اصلی و یاتی گوشی های هوشمند موبایل است و معمولا در یکی دو قابلیت نیزامکانات و جزئیات خیره کننده ای ایجاد میکنند. مثلا یک دوربین میان رده با دوربین خیلی خوب. یا یک دوربین میان رده با ظرفیت باتری بالا و یا یک دوربین میان رده با صفحه نمایل فوق العاده.

قیمت گوشی های میان رده، معمولا گرانتر از گوشی های اقتصادی و ارزانتر از گوشی های موبایل پرچمدار است. تمامی برندهای گوشی موبایل سامسونگ، شیائومی، اپل و هواوی دارای گوشی های متعدد میان رده در بازار ایران هستند. ضمن اینکه معمولا گوشی های پرچم دار بازار موبایل، با گذشت زمان و پیشرفت تکنولوژی سخت افزاری و نرم افزاری گوشی های هوشمند، به گوشی های نسل میان رده تبدیل می شوند و قیمت این گوشی های میان رده، برای خریداران پیرو آن، کمی متعادل تر می شود.

 1. گوشی اقتصادی:

گوشی های اقتصادی یا گوشی های مقرون به صرفه و ارزان، دارای حداقل امکانات مورد نیاز یک گوشی هوشمند هستند و معمولا با امکانات حداقلی خود کاربری خوبی برای افرادی دارند که قصد استفاده حرفه ای از گوشی موبایل هوشمندشان را ندارند و یا اینکه امکانات روزمره و متداول گوشی موبایل برایشان کافیست. برخی از برندهای بازار همچون برند گوشی اپل دارای گوشی های در سطح اقتصادی نیستند و به دلایل مختلف این گوشی ها گرانتر از بقیه گوشی های موبایل بازار به حساب می آیند.

قیمت گوشی های موبایل اقتصادی ارزانتر و کمتر از تمامی گوشی های موبایل بازار است و معمولا تمامی برندهای سامسونگ، هواوی و شیائومی، بغیر از برند اپل دارای گوشی های اقتصادی هستند.

عوامل موثر بر قیمت گوشی موبایل

عوامل مهم قیمت گذاری گوشی موبایل بسیار متنوع است ولی مهمترین این عوامل قیمت گذاری گوشی موبایل را میتوان در دسته‌های زیر خلاصه کرد:

 1. برند گوشی موبایل
 2. مدل گوشی موبایل
 3. گارانتی گوشی موبایل
 4. زمان عرضه گوشی موبایل
 5. جدید بودن گوشی موبایل
 6. نواوری های گوشی موبایل
 7. قابلیت های گوشی موبایل
 8. قیمت دلار (وضعیت اقتصادی)
 9. عرضه و تقاضای بازار گوشی موبایل
 10. مدل‌های گذشته گوشی موبایل
 11. خرید عمده گوشی موبایل (خرید سبدی گوشی)
 12. خرید جزئی (تک) گوشی موبایل

برند گوشی موبایل تقریبا مهمترین فاکتور قیمت گذاری گوشی موبایل هوشمند به شمار می رود. به طور میانگین برند (نام تجاری - مارک) بیش از نیمی از ارزش یک کالا را تشکیل می دهد! برخی از خریداران گوشی های برند همچون سامسونگ، اپل، هواوی و شیائومی، به دنبال پارامترهای دیگری بیش از امکانات و قابلیت های گوشی هوشمند هستند. اعتبار، وجهه اجتماعی و مواردی از این دست، مهمترین ارزش های پیشنهادی برندهای گوشی موبایل به حساب می آید و معمولا در گوشی های موبایل پرچم دار این توقع خریداران بیشتر است.

مدل گوشی موبایل هم پارامتر لیدی دیگری در قیمت گذاری گوشی موبایل است چرا که برخی از سری ها یا مدل های گوشی موبایل دارای قابلیت های خاصی هستند که قیمت انها را از دیگر گوشی های موبایل هوشمند متمایز میکند.

گارانتی گوشی موبایل هم در قیمت موبایل نقش تعین کننده ای دارد. در بازار ایران با توجه به تعدد شرکت های گارانتی کننده گوشی های موبایل و همینطور سطح خدماتی که ارائه میدهند، قیمت گوشی موبایل متفاوت می شود و همین مساله فاکتور مهمی در قیمت گوشی موبایل است. برخی از این گارانتی های گوشی موبایل دارای گارانتی تعویض و یا گارنتی تعمیر هم هستند. 

زمان عرضه گوشی موبایل هم فاکتور دیگر قیمت گوشی موبایل است. هر چه گوشی که قصد خرید آن را دارید، جدید تر باشد و یا به عبارتی مدت زمان معرفی آن خیلی قدیمی نباشد، گرانقیمت تر است. همچنین در صورتی که مدل گوشی موبایل، اخرین مدل معرفی شده کمپانی سازنده گوشی موبایل باشد نیز بر قیمت آن می افزاید. به عبارت ساده تر در صورتی که مدل های بالاتری برای یک گوشی موبایل معرفی شود، از قیمت ان کاسته خواهد شد.

انواع برندهای گوشی موبایل

از لحاظ تعداد سیمکارت، انواع گوشی های موبایل را می توان به دو دسته گوشی موبایل تک سیمکارت و گوشی موبایل دو سیمکارت تقسیم بندی کرد. برندهای معروف گوشی موبایل تعداد زیادی ندارند. معمولا جدیدترین گوشی های بازار و قدرتمندترین گوشی های بازار از میان همین برندها انتخاب می شوند و خریداران، گوشی های موبایل این برندها را به عنوان بهترین گوشی های موبایل بازار ایران یا گوشی های محبوب می شناسند. انواع برندهای گوشی موبایل عبارت است از:

بازار گوشی موبایل

در بازار روز گوشی موبایل در ایران، بازار برای گوشی سامسونگ، بازار موبایل شیائومی و بازار موبایل سامسونگ، بازار گوشی شیائومی و به صورت کلی بازار گوشی موبایل، بازار قیمت گوشی و بازار روز گوشی موبایل آی تی صنف یکی از بازیگران مهمی است که به ارائه روزانه لیست قیمت گوشی موبایل در بازار روز موبایل می پردازد. شما می توانید در همین صفحه قیمت روز گوشی موبایل را بررسی و اقدام به خرید آنلاین موبایل و خرید آنلاین گوشی موبایل سامسونگ و شیائومی و خرید عمده موبایل کنید. اگر تا کنون به خرید آنلاین موبایل یا خرید اینترنتی موبایل به صورت ثبت سفارش عمده گوشی موبایل نپرداخته اید نترسید، این کار بسیار آسان و سریع قابل انجام است و حتی در بازار آنلاین گوشی موبایل مزیت های زیادی از جمله لیست قیمت آنلاین و امکان پرداخت از طریق درگاه پرداخت اینترنتی نیز وجود دارد. خرید موبایل سامسونگ و خرید موبایل شیائومی از متداول ترین گزینه های همکاران در بازار روز گوشی موبایل است.

خرید گوشی به صورت عمده

امروزه یکی از دغدغه های مهم حدود 8000 همکار موبایل در سراسر کشور خرید گوشی به قیمت عمده و به صورت اینترنتی است. آی تی صنف به عنوان یکی از پیشگامان این حوزه در ایران، فروش عمده گوشی به سراسر کشور را از سال 1398 آغاز نموده و مفتخر است در بازار روز موبایل فعالیت مستمری دارد. اگر کلیدواژه خرید گوشی عمده را در بازار موبایل ایران جستجو کنید از اولین نام های آشنایی که به چشم شما خواهد خورد آیتی صنف خواهد بود. روز موبایل و روز گوشی، بدون بررسی های آنلاین همکاران نه آغاز می شود و نه به پایان می رسد. اگر سامسونگ خرید یا سامسونگ شیائومی، یا سامسونگ قیمت روز، و سامسونگ لیست قیمت می خواهید حتما به صورت روزانه آی تی صنف را چک کنید. آی تی صنف یک سایت خرید انلاین گوشی عمده و یک سایت خرید اینترنتی موبایل است که بیشتر به یک سایت خرید موبایل سامسونگ یا یک سایت خرید موبایل شیائومی یا یک سایت خرید گوشی شیائومی معروف است. 

سایت رسمی قیمت گوشی

در بازار موبایل همکاری سایت فروش موبایل از قبیل سایت فروش سامسونگ یا سایت رسمی قیمت گوشی سامسونگ، آی تی صنف یکی از ارائه دهندگان سایت قیمت روز موبایل و سایت قیمت روز گوشی است. سایت قیمت موبایل آی تی صنف روزانه با شروع بازار موبایل قیمت های خود را بروز کرده و تلاش می کند امکان ثبت سفارش عمده موبایل را برای شما به صورت 24 ساعته فراهم کند. سایت قیمت های گوشی یا سایت قیمت گوشی یکی از نیازهای همکاران موبایل است به ویژه زمانی که امکان فروش رسمی را نیز فراهم کند. آی تی صنف از وبسایت هایی است که خرید غیر رسمی موبایل را در کنار خرید رسمی موبایل فراهم نموده است تا هم جوابگوی خرید شرکتی موبایل باشد هم جوابگوی خرید مغازه ای موبایل فروشی های سراسر کشور. آی تی صنف یک عمده فروش موبایل در ایران است که از پیشتازان عمده فروشی گوشی موبایل و عمده فروشی موبایل آنلاین در کشور است. زمانی که درباره فروش آنلاین موبایل و فروش آنلاین گوشی، یا فروش آنلاین گوشی سامسونگ و حتی فروش آنلاین گوشی شیائومی تحقیق می کنید، نام ما برای شما آشنا خواهد بود و با آن در نقاط مختلفی از اینترنت روبرو خواهید شد. علت این امر سابقه و نام خوش آی تی صنف در فروش آنلاین گوشی موبایل است. آی تی صنف در زمینه همکاری به فروش اینترنتی سامسونگ و فروش اینترنتی گوشی شیائومی می پردازد. 

فروش عمده گوشی

فروش گوشی های سامسونگ، فروش گوشی های شیائومی، فروشگاه آنلاین سامسونگ، فروشگاه آنلاین شیائومی، فروشگاه اینترنتی خرید موبایل یا فروشگاه اینترنتی خرید گوشی از واژه هایی است که به گوش ما آشنا هستند. اما در محیط اینترنت فروش عمده گوشی آنلاین پدیده ای جدید است که فروشگاه خرید موبایل جدید مانند آی تی صنف را پدید آورده است. فروشگاه های اینترنتی موبایل و فروشگاه اینترنتی موبایل به سطح جدیدی از فروش گوشی یعنی فروش عمده گوشی رسیده اند. اگر فروشگاه گوشی موبایل هستید پیشنهاد می کنیم حتما قیمت آنلاین گوشی را از آی تی صنف چک کنید و خرید عمده موبایل را از ما انجام بدهید.

قیمت روز موبایل ( قیمت روز گوشی )

از بزرگترین مزیت های فروشگاه اینترنتی آی تی صنف وجود قیمت بازار موبایل، قیمت بازار موبایل سامسونگ، قیمت بازار گوشی، قیمت بازار گوشی سامسونگ، قیمت بازار گوشی شیائومی، قیمت به روز سامسونگ، قیمت به روز شیائومی، قیمت به روز موبایل، قیمت به روز موبایل سامسونگ، قیمت به روز موبایل شیائومی، قیمت به روز گوشی، قیمت به روز گوشی سامسونگ، قیمت به روز گوشی شیائومی، قیمت به روز گوشی موبایل، قیمت به روز گوشی های سامسونگ، قیمت به روز گوشی های شیائومی در این فروشگاه اینترنتی موبایل است. شما می توانید از طریق آی تی صنف قیمت خرید گوشی، قیمت خرید گوشی سامسونگ و قیمت خرید گوشی شیائومی را بدست آورید. از اهداف طراحی وبسایت آی تی صنف ارائه قیمت روز بازار موبایل آنلاین است. در گذشته به دست آوردن قیمت روز بازار گوشی به سادگی امروز نبود. اما امروزه با یک کلیک از قیمت روز بازار گوشی سامسونگ مطلع شده، لیست قیمت گوشی سامسونگ را در کسر چند ثانیه ببینید و خرید کنید. با وجود وبسایت هایی مثل آی تی صنف باید قیمت روز موبایل را باید به واژه قیمت به روز موبایل تغییر دهیم. در آی تی صنف می توانید از قیمت روز گوشی سامسونگ و قیمت روز گوشی شیائومی با خبر شوید. امروزه با وجود آی تی صنف بدست آوردن قیمت موبایل سامسونگ برای دورترین مغازه های کشور نیز ساده است.

سوالات متداول در مورد گوشی موبایل:

 1. از کدام فروشگاه گوشی موبایل را ارزان تر بخریم؟
 2. چطور مشخصات و قیمت گوشی‌ها را با هم مقایسه کنیم؟
 3. لیست قیمت گوشی سامسونگ، شیائومی، اپل، هواوی و دیگر برندها را چطور پیدا کنیم؟
 4. گوشی‌های اندرویدی تا چند سال به‌روزرسانی دریافت می‌کنند؟
 5. آیا آی تی صنف خود عرضه و فروش محصول را همانند یک فروشگاه انجام می‌دهد؟
 6. منظور از گوشی رجیستر نشده چیست؟
 7. قوانین رجیستری گوشی موبایل چگونه است؟
 8. واردات گوشی موبایل محدودیت و شرایط خاصی دارد؟

گوشی های سامسونگ        سبد گوشی موبایل          گوشی های شیائومی

برو به بالا