در روزگار قدیم دو نفر در مسافرت با هم رفیق شدند و در محلی برای غذا خودرن نشستند. یکی از آن دو نفر پنج نان از بساط خود بیرون آورد و دیگری سه نان. در آن هنگام مردی از آنجا عبور می کرد، او که به دنبال غذا بود را، به خوردن غذا در ازای دریافت پول دعوت کردند و سه نفری آن هشت نان را به طور مساوی خوردند.

مشکل از کجا شروع شد؟

پس از اتمام غذا، آن مهمان، هشت درهم به این دو فرد داد و رفت. این دو بر سر تقسیم آن هشت درهم اختلاف کردند. صاحب سه نان گفت: نصف هشت درهم مال من است ولی صاحب پنج نان می گفت: سه درهم مال توست چون سه نان بیشتر نداشتی و من پنج نان داشتم و باید پنج درهم بگیرم اما صاحب سه نان قبول نمی کرد.
این دو نفر اختلاف خود را پیش امام علی علیه السلام بردند و ایشان فرمود: اگر عدالت را بین شما رعایت کنم قبول خواهید کرد؟ گفتند بله ...

بنظر شما نحوه صحیح تقسیم این پول چگونه بود؟

   علی (ع) به صاحب سه نان فرمود: یک درهم برای توست و هفت درهم نیز برای دیگری. صاحب سه نان گفت: چگونه چنین چیزی ممکن است!؟ چرا من باید یک درهم بگیرم و دیگری هفت درهم!؟؟ حضرت فرمود: سه نفر بوده اید و هشت نان خورده شده است، اگر هر نان را به سه قسمت تقسیم کنیم مجموعا بیست و چهار تکه نان خواهد شد.

 و سهم هر یک از شما هشت تکه خواهد بود. حال تو که سه نان داشتی در واقع نُه تکه (یک‌سومی) نان داشته ای و هشت تکه اش را خودت خورده ای، پس فقط یک تکه از آن سهم مهمان شده است؛ آنکه پنج نان داشت نیز پانزده تکه نان داشته که هشت تکه ی آن را خودش تناول کرده و هفت تکه ی دیگر سهم مهمان شده است. لذا ما به ازای هر تکه ای که به مهمان داده اید یک درهم خواهد بود و سهم تو بیش از یک درهم نیست، و سهم دوست تو نیز هفت درهم خواهد شد. هر دو نفر در حالی که از این نوع عدالت علی (ع) و حقیقت مطلب شگفت زده بودند از محضر امام رفتند...

این مطلب در روز عید غدیر سال 1398 و در قالب یک معمای مسابقه ای مطرح شده بود، لذا می توانید نظرات دیگران را نیز که پیش از مشخص شدن نتیجه در قسمت دیدگاه ها بیان نموده اند مشاهده نمایید.